~
JAPAN POST

ここからサイト内検索です
サイト内検索はここまでです

Japan Post home > About Japan Post > List of directors, auditors and executive officers

About Japan Post

List of directors, auditors and executive officers

Directors

President & CEO
(Representative Executive Officer)

Kazuhide Kinugawa

First Executive Officer
(Representative Director)

Satoru Tatebayashi

First Executive Officer
(Director)

Michio Kaneko

Director

Hiroya Masuda

Director (Outside)

Risa Tanaka

Kaori Sasaki

Takako Suwa

Toyohiko Takabe

Akira Nokina

Yozo Matsuda

Audit and Supervisory Board Member

Audit and Supervisory Board Member

Toru Inasawa

Toshiyuki Takano

Hiroshi Shidehara

Masayasu Oguro

Executive Officers

First Executive Officer

Taneki Ono

Yoshinori Suzuki

Yoshiyuki Higuchi

Hiroaki Kawamoto

Senior Executive Officer

Norio Wakasa

Kimikazu Sano

Kazuyuki Negishi

Masahiko Metoki

Katsuyo Yamazaki

Yasuhiro Takahashi

Shinya Koike

Hiroshi Sakata

Kenji Fukumoto

Kenji Ogata

Hiroyuki Furusato

Toshitaka Shima

Noriko Kinoshita

Kenichi Kozuka

Kieko Onoki

Fumiaki Takahasi

Akihito Nishiguchi

Nobuyasu Kato

Tsutomu Shomura

Tomonori Asai

Executive Officer

Kanako Asami

Koji Kamiozaki

Atsushi Hasegawa

Masato Ogawa

Katsunori Nakai

Tsukasa Namiki

Yutaka Tanaka

Norimasa Mitoma

Akihiko Yokoyama

Miho Ichiki

Mamiko Izumi

Makoto Kazamatsuri

Yasumitsu Toyoda

Masanobu Mitani

(As of June 30,2021)(C) JAPAN POST

Japan Post Co., Ltd.


JAPAN POST GROUP
Copyright (c) JAPAN POST Co.,Ltd. All rights reserved.