~
JAPAN POST

ここからサイト内検索です
サイト内検索はここまでです

Japan Post home > About Japan Post > List of directors, auditors and executive officers

About Japan Post

List of directors, auditors and executive officers

Directors

President & CEO
(Representative Executive Officer)

Kazuhide Kinugawa

Senior Executive Vice President
(Representative Director)

Tomohiro Yonezawa

Executive Vice President
(Director)

Chikashi Isayama

Director

Hiroya Masuda

Director (Outside)

Risa Tanaka

Kaori Sasaki

Takako Suwa

Toyohiko Takabe

Akira Nokina

Yozo Matsuda

Audit and Supervisory Board Member

Audit and Supervisory Board Member

Mitsuyuki Yamamoto

Toshiyuki Takano

Hiroshi Shidehara

Masayasu Oguro

Executive Officers

First Executive Officer

Taneki Ono

Yoshinori Suzuki

Yoshiyuki Higuchi

 
Senior Executive Officer

Satoru Tatebayashi

Norio Wakasa

Satoshi Higashikozono

Kimikazu Sano

Michio Kaneko

Kazuyuki Negishi

Masaaki Yamazaki

 
Executive Officer

Hitoshi Arawaka

Masahiko Metoki

Atsushi Fuchie

Kanako Asami

Koji Kamiozaki

Katsuyo Yamazaki

Akihito Nishiguchi

Hiroaki Yasuda

Yasuhiro Takahashi

Atsushi Hasegawa

Shinya Koike

Masato Ogawa

Shinji Denishi

Katsunori Nakai

Tsukasa Namiki

Takayuki Urase

Akihiko Isohata

Hiroshi Sakata

Yutaka Tanaka

Norimasa Mitoma

Akihiko Yokoyama

 

(As of June 24,2020)(C) JAPAN POST

Japan Post Co., Ltd.


JAPAN POST GROUP
Copyright (c) JAPAN POST Co.,Ltd. All rights reserved.