~
JAPAN POST

ここからサイト内検索です
サイト内検索はここまでです

Japan Post home > About Japan Post > List of directors, auditors and executive officers

About Japan Post

List of directors, auditors and executive officers

Directors

President & CEO
(Representative Executive Officer)

Tetsuya Senda

Executive Vice President
(Representative Director)

Noboru Ichikura

Yoshito Minami

First Executive Officer
(Director)

Katsuhiko Tsuyama

Director

Hiroya Masuda

Director (Outside)

Chisa Enomoto

Toshikatsu Ogura

Etsuko Takamura

Noriko Taji

Akira Nokina

Yozo Matsuda

Audit and Supervisory Board Member

Audit and Supervisory Board Member

Toru Inasawa

Masayasu Oguro

Kenji Shinoda

Hitomi Nakayama

Skill Matrix

JAPAN POST Co., Ltd. 「 Skill Matrix 」(PDF:27kb)

Executive Officers

First Executive Officer

Yasuhiko Yamashiro

Tomonori Asai

Nobuyasu Kato

Masataka Hayakawa

Toshiyuki Hayashi

 

Senior Executive Officer

Kazuyuki Negishi

Yasuhiro Takahashi

Shinya Koike

Hiroshi Sakata

Kenji Fukumoto

Noriko Kinoshita

Akihito Nishiguchi

Tsutomu Shomura

Kieko Onoki

Kouji Kamiozaki

Fumiaki Takahasi

Miho Ichiki

Yoshinobu Nakama

Yasuhisa Iida

Kanako Asami

Chikara Nakamata

Executive Officer

Atsushi Hasegawa

Masato Ogawa

Katsunori Nakai

Tsukasa Namiki

Yutaka Tanaka

Norimasa Mitoma

Masanobu Mitani

Yoshihiro Gomi

Hiroyuki Tanaka

Hideki Bandou

Kenji Meguro

Shigeki Takebe

Naoki Sunayama

Hirohisa Maki

Nobuhiro Kurogi

Takashi Saito

Hoshihiko Matsuoka

Ryotaro Yamada

Ikuko Nakahata

Akihisa Nisida

Akiko Mita

Akira Kakinoki

Ichirou Ibusuki

 

(As of April 1, 2024)(C) JAPAN POST

Japan Post Co., Ltd.


JAPAN POST GROUP
Copyright (c) JAPAN POST Co.,Ltd. All rights reserved.