~
JAPAN POST

ここからサイト内検索です
サイト内検索はここまでです

Japan Post home > About Japan Post > List of directors, auditors and executive officers

About Japan Post

List of directors, auditors and executive officers

Directors

President & CEO
(Representative Executive Officer)

Kazuhide Kinugawa

First Executive Officer
(Representative Director)

Satoru Tatebayashi

First Executive Officer
(Director)

Michio Kaneko

Director

Hiroya Masuda

Director (Outside)

Chisa Enomoto

Toshikatsu Ogura

Kaori Sasaki

Noriko Taji

Akira Nokina

Yozo Matsuda

Audit and Supervisory Board Member

Audit and Supervisory Board Member

Toru Inasawa

Toshiyuki Takano

Hiroshi Shidehara

Masayasu Oguro

Skill Matrix

JAPAN POST Co., Ltd. 「 Skill Matrix 」(PDF:240kb)

Executive Officers

First Executive Officer

Hiroaki Kawamoto

Yoshito Minami

Yasuhiko Yamashiro

 
Senior Executive Officer

Kimikazu Sano

Kazuyuki Negishi

Yasuhiro Takahashi

Shinya Koike

Hiroshi Sakata

Kenji Fukumoto

Kenji Ogata

Hiroyuki Furusato

Noriko Kinoshita

Akihito Nishiguchi

Nobuyasu Kato

Tsutomu Shomura

Tomonori Asai

Kieko Onoki

Fumiaki Takahasi

Kouji Kamiozaki

Masataka Hayakawa

 
Executive Officer

Kanako Asami

Atsushi Hasegawa

Masato Ogawa

Katsunori Nakai

Tsukasa Namiki

Yutaka Tanaka

Norimasa Mitoma

Akihiko Yokoyama

Miho Ichiki

Makoto Kazamatsuri

Yasumitsu Toyoda

Masanobu Mitani

Yasuhisa Iida

Yoshihiro Gomi

Hiroyuki Tanaka

Hideki Bandou

Kenji Meguro

Shigeki Takebe

Youichi Kawano

Naoki Sunayama

Mikiharu Nakai

Hirohisa Maki

(As of June 23, 2022)(C) JAPAN POST

Japan Post Co., Ltd.


JAPAN POST GROUP
Copyright (c) JAPAN POST Co.,Ltd. All rights reserved.