~
JAPAN POST

ここからサイト内検索です
サイト内検索はここまでです

Japan Post home > About Japan Post > List of directors, auditors and executive officers

About Japan Post

List of directors, auditors and executive officers

Directors

Chairman

Toru Takahashi

President & CEO
(Representative Executive Officer)

Kunio Yokoyama

Senior Executive Vice President
(Representative Director)

Tomohiro Yonezawa

Executive Vice President
(Representative Director)

Seiki Fukuda

Director

Yasuo Suzuki

Masatsugu Nagato

Director (Outside)

Kenji Kitahara

Risa Tanaka

Kaori Sasaki

Toyohiko Takabe

Akira Nokina

Audit and Supervisory Board Member

Audit and Supervisory Board Member

Mitsuyuki Yamamoto

Toshiyuki Takano

Hiroshi Shidehara

Masayasu Oguro

Executive Officers

Vice President

Chikashi Isayama

Kunio Tanigaki

First Executive Officer

Makoto Osawa

Taneki Ono

Yoshinori Suzuki

Yoshiyuki Higuchi

Senior Executive Officer

Tsunehiko Matsuyama

Ryutaro Yamamoto

Satoru Tatebayashi

Norio Wakasa

Katsuhiko Tsuyama

Yoshiharu Miyazaki

Satoshi Higashikozono

Kimikazu Sano

Executive Officer

Hitoshi Arawaka

Toshiyuki Yazaki

Masahiko Metoki

Atsushi Fuchie

Kanako Asami

Koji Kamiozaki

Katsuyo Yamazaki

Akihito Nishiguchi

Hiroaki Yasuda

Yasuhiro Takahashi

Atsushi Hasegawa

Kazuyuki Negishi

Michio Kaneko

Shinya Koike

(As of April 1, 2018)(C) JAPAN POST

Japan Post Co., Ltd.


JAPAN POST GROUP
Copyright (c) JAPAN POST Co.,Ltd. All rights reserved.